top of page

Voluntaris del Grup de Projecció

IMMA JOSEPH.jpeg

IMMA JOSEPH

Responsable del Grup de Projecció

RAFEL NAVARRO.jpeg

RAFEL NAVARRO

Voluntari del Grup de Projecció

MARIÀ ESPADA.jpeg

MARIÀ ESPADA

Voluntari del Grup de Projecció

MERCÈ FERRÉ.jpeg

MERCÈ FERRÉ

Voluntària del Grup de Projecció

RICARD JOSEPH.jpeg

RICARD JOSEPH

Voluntari del Grup de Projecció

FANY MOSTERIO.jpeg

FANY MOSTEIRO

Voluntària del Grup de Projecció

ANA ALONSO.jpeg

ANA ALONSO

Voluntària del Grup de Projecció

JOSÉ REQUENA.jpeg

JOSÉ REQUENA

Voluntari del Grup de Projecció

ANTONIO OSUNA.jpeg

ANTONIO OSUNA

Voluntari del Grup de Projecció

MONICA PAYAR.jpeg

MÒNICA PAYAR

Voluntària del Grup de Projecció

LOURDES JOSEPH.jpeg

LOURDES JOSEPH

Voluntària del Grup de Projecció

PEPE JIMENA.jpeg

PEPE JIMENA

Voluntari del Grup de Projecció

JUAN ROMANO.jpeg

JUAN ROMANO

Voluntari del Grup de Projecció

JESUS VILELA.jpeg

JESUS VILELA

Voluntari del Grup de Projecció

FRANCESC LLIMONA.jpeg

FRANCESC LLIMONA

Voluntari del Grup de Projecció

JAUME USETTI.jpeg

JAUME USSETTI

Voluntari del Grup de Projecció

ORIOL JOSEPH.jpeg

ORIOL JOSEPH

Voluntari del Grup de Projecció

ESTEVE CRISTIÀ.jpeg

ESTEVE CRISTIÀ

Voluntari del Grup de Projecció

El Grup de Projecció, esta format per 18 voluntaris que destinen el seu temps a:

- Recollida d’aliments al Banc dels Aliments-tercer dijous de mes

- Recollida de productes d’higiene personal i neteja de la llar a Fundació La Nau-segon dissabte de mes

- Compra de bolquers-tercer dijous de mes

- Recollida d’aliments a comerços del barri-tercer dijous de mes

- Recollida de minves a dos supermercats del barri-un dia a la setmana, dilluns

- Neteja dels rebosts-un dia al mes

- Preparació d’aliments per a lliurar a les famílies que acollim-tercer dijous de mes

- Lliurament d’aliments a domicili a tres famílies que acollim amb dificultat de moviment-tercer dissabte de mes

bottom of page