top of page

Catequesi per a joves

La catequesi de joves té com a finalitat última l’Evangelització del joves de la Comunitat a través de grups catequètics organitzats per edats, on oferim eines per a que el jove arribi a viure la seva vida com a resposta a la crida de Jesucrist tal i com ens proposa l’experiència dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi.

Funcionament

L’acció es realitza a través de 5 grups de joves, de 1r, 3r i 4rt d'ESO, 2n de Batxillerat i universitaris. Els grups estan acompanyats per un o dos monitors/animadors de la fe.

La principal activitat dels grups consisteix en reunir-se periòdicament. En aquests espais grupals, els animadors ofereixen diverses dinàmiques i/o accions, adequades a les edats dels joves, facilitadores per la interiorització, el coneixement i la trobada amb Jesús.

Objectius

- Descoberta i acollida de la persona de Jesús i el seu projecte per part dels joves de la comunitat.  

 

* Els objectius específics estan recollits en el pla de pastoral juvenil i emmarcats en quatre eixos: Identitat Rebuda, Divinitat Encarnada, Eclesialitat Oberta i Acció Discernida.

bottom of page