top of page

Ideari del Centre d'Esplai Lluís Maria Chanut

- Creiem en la figura de Jesús com a model d’home.

- Treballem per un tipus de persona compromesa amb el que fa, amb el que pensa, amb les relacions.

- Treballem per un tipus de persona tolerant amb les cultures, amb les idees, amb l’entorn i crític amb sí mateix.

- Creiem en la pluralitat fruit de la convivència de les diferents cultures.

- Treballem per un tipus de persona críticament constructiva en i amb la societat.

- Treballem per un model d’home joiós i feliç.

- Prenem una opció de treball per als col·lectius més desfavorits

- Treballem per un tipus de societat participativa i pluralista entesa també com a defensora de les minories

- Treballem per un tipus d’home integrat críticament en la societat, solidari, participatiu i amb capacitat d’intervenc

 
bottom of page