Per tal de realitzar la inscripció del vostre fill o filla, premeu el requadre que indica el curs que correspon a l'any que cursa a l'escola , i ompliu els tres document enllaçats.