top of page

Missió i Objectius

Missió

La missió de la catequesi per a infants és acompanyar els infants en un procés d’iniciació que els ajudi a prestar atenció i prendre consciència de la seva fe a través de:

- Coneixement de testimonis (personal i comunitari)

- Vivències

A més, també pretén ajudar a les famílies en:

- L’evangelització dels infants

- Espais de reflexió al voltant de la seva pròpia fe i la de la resta d'infants.

Objectius

Els objectius generals envers els infants que es planteja la catequesi són els següents: 

· Viure una experiència de Déu

· Sentir a Déu en el seu cor. 

· Proveir les famílies dels espais de reflexió i les eines que els permetin ajudar en la transmissió de la fe als infants.

bottom of page