top of page
  • Comunitat Cristiana Sant Pere Claver del Clot

Jordi Soriano, nou president de l'ACO: "Som persones implicades en la nostra societat"

Jordi Soriano, membre de la Comunitat Cristiana Sant Pere Claver del Clot des de fa més de 20 anys, ha estat nomenat nou president de l'Acció Catòlica Obrera (ACO). Aprofitem el seu nou paper en aquest moviment per parlar de la tasca que duen a terme els militants de l'ACO. "Som persones implicades en la nostra societat", diu.


En Jordi Soriano té 62 anys, va estudiar a l'Escola Voramar de Poblenou i és Graduat Social. En la seva etapa al Poblenou, va ser infant de l'esplai Movi de la parròquia de Santa Maria del Taulat on també va fer de monitor. A la Comunitat del Clot, en Jordi ha estat catequista durant més de 12 anys i ha compartit la responsabilitat de coordinar "la cate" en els últims anys. Ara, ens parla de quan va conèixer l'ACO per primer cop, què són els grups de revisió de vida i la seva nova tasca com a president del moviment.Quan i com coneixes l’ACO?

Quan tenia 17 anys vaig començar a participar d’un grup de revisió de vida de la parròquia de Santa Maria del Taulat, del moviment Joves Cristians de Barris Obrers i Ambients Populars (JOBAC). Fins als 27 anys hi vaig pertànyer. Dins del mateix procés de maduració personal, el grup de revisió de vida va decidir passar a formar part de l'ACO, moviment germà de JOBAC i que ja coneixíem, ja que tots dos moviments formàvem part de la pastoral obrera de la diòcesi de Barcelona.


Què et va portar a formar-ne part?

El desig de seguir fent revisió de vida (RdV). És un mètode que es basa en el veure, jutjar i actuar. M'ajudava a prendre compromisos dins de la nostra societat i dins dels àmbits en els quals em movia: Església, món del treball, etc.


Què vas trobar a l’ACO?

Un moviment acollidor en què els seus militants es preocupaven pel món obrer, per la realitat de les persones al lloc de treball i a la societat, amb l’intent de transformar la societat un lloc on viure amb dignitat.


Què és l’ACO?

L’ACO és un moviment eclesial nascut l’any 1953 dins l’Església catòlica com a una branca especialitzada de l’Acció Catòlica per al món del treball, per al món obrer. El moviment està format per equips de Revisió de Vida. Cada equip de RdV està format per un nombre de persones adultes d’ambdós gèneres guiat per un consiliari o una consiliària. Habitualment els consiliaris han estat capellans o diaques, però també hi ha seglars, homes i dones casats, monjos, monges.


Els equips es reuneixen periòdicament i tracten un fet que és una vivència quotidiana en el seu àmbit d’acció, feina, parròquia, sindicat, associació, etc. Un dels membres de l’equip exposa el fet de vida i els altres membres de l’equip hi intervenen afegint situacions i circumstàncies similars que han viscut o que estan vivint (aquesta part constitueix el “veure”). Més endavant, a la llum de textos bíblics o d’altres autors, l’exponent del fet expressa en què li ha semblat que, per exemple, aquella paràbola o aquelles paraules de Jesús li han fet valorar o jutjar la situació o la circumstància (aquesta part és la del “jutjar”). I entre tots els membres de l’equip de RdV s’arriba a l’actuar. Cadascú, la persona implicada en primer lloc, es compromet a portar a terme una determinada acció.


El capellà belga Joseph Cardijn va fundar la JOC a Bèlgica en els anys quaranta-cinquanta del segle XX. Les sigles JOC volen dir “Joventut Obrera Cristiana”.


Quan i on neix l’ACO?

L’ACO neix de la inquietud de catòlics i catòliques militants d’Acció Catòlica que en veure els canvis que hi hauria aviat a l’Església, uns anys abans del Concili Vaticà II, i veient també l’augment de zones industrials i de barriades dormitori en les grans ciutats, crieen que calia fer unes determinades accions, que calia arribar a un nombre de persones en el món obrer i des del vessant cristià.


El militant de l'ACO està disposat a formar part de comitès d’empresa, de sindicats, de partits polítics, d’associacions veïnals, de col·lectius de protesta ciutadana, etc. El militant de l'ACO viu la realitat i en forma part de manera activa. Revisa la seva vida a la llum de l’Evangeli i intenta esdevenir un bon ciutadà i un bon cristià, més enllà del temple, de l’església. Un/a militant de l'ACO és en el món. No només és un cristià creient que resa i prega sinó que s’implica en els companys de feina, de la fàbrica, del taller, de l’oficina, etc. Els militants i les militants de l'ACO som persones implicades a la nostra societat.


Com s’estructura l’ACO?

L’ACO s’estructura en zones, que engloben Catalunya i tres diòcesis de l’estat espanyol: Còrdova, Madrid i Alacant. Actualment, tenim uns 785 membres repartits en un total de 92 equips de Revisió de Vida en tot el territori.


Quin tipus d’intervenció fa aquesta entitat?

Les intervencions públiques del moviment de l'ACO solen traduir-se en la signatura de manifestos o en el suport a algunes iniciatives populars i ciutadanes. Per exemple, cada Primer de Maig, l’ACO signa el manifest de les centrals sindicals majoritàries, en fa un de propi i anima els militants a acudir a les manifestacions que hi hagi a les ciutats corresponents.


Per zones també hi ha activitats determinades, per exemple, activitats contra els desnonaments de persones, contra les condicions d’insalubritat del Centre d’Internament dels Estrangers (CIE), a favor dels drets humans, etc.


Depèn del bisbat?

L’ACO és un moviment eclesial, al damunt d’aquest moviment hi ha un consiliari general i dos presidents, una presidenta i un president.


Quines són i seran les teves funcions com a president?

Les funcions com a president estan fixades als estatuts de la nostra entitat. Treballaré colze a colze amb la presidenta de l’ACO i tots dos amb el consiliari general. Cada quinze dies tenim una reunió del 'Comitè general' i, a més, hauré d’anar visitant les diferents zones.


Hauré de treballar per preparar les diferents trobades, com per exemple, la trobada de Setmana Santa, la trobada del 12 d’octubre (d’inici de curs), les trobades i encontres internacionals amb altres moviments germans a Europa, a Portugal, a França... També tenim el Comitè General, Comitè Català i els diferents Comitès de Zona.


L’ACO té una estructura organitzativa, hi ha tres persones alliberades adscrites als àmbits de la coordinació general, la secretaria i la comunicació.


Estic content i una mica entre ansiós i atemorit del munt de feina que se’m gira a sobre. Però confio en el Senyor i també en els companys i companyes que em donaran suport i sabran disculpar la falta d’expertesa actual.


Comentários


Entrades recents
Arxiu
bottom of page